Vår hemsida blev färdig snabbare än vi hade förväntat oss. Resultatet blev också bättre än förväntat eftersom Pixelsara såg saker som vi själva inte hade tänkt på. Allt samarbete funkade mycket bra fastän vi befann oss i olika världsdelar och tidszoner.